Begroting 2020

Bedrijfsvoering investeringsplan

  • In onderstaand overzicht geeft het college een uitsplitsing van het totale krediet van de bedrijfsvoering investeringen. Met een collegebesluit worden de afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld

INVESTERINGSBEDRAG (x €1.000)

2020

2021

2022

2023

Hardware en software

850

75

130

-

Vervoermiddelen

383

168

40

60

Gereedschappen en machines

16

63

-

27

Inventaris en meubilair

15

-

-

-

Totaal investeringsaanvragen bedrijfsmiddelen

1.264

306

170

87

ga terug