Begroting 2020

Onderwijs

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee krijgen alle kansen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. Elk kind verdient het om met voldoende taalniveau aan de basisschool te kunnen beginnen. Voor- en vroegschoolse educatie is hierbij essentieel.
 • Voor elk kind is er een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.
 • Op school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We faciliteren daarom cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
 • Goed onderwijs vindt plaats in een schoon, veilig, comfortabel en duurzaam schoolgebouw met uitdagende schoolpleinen die spel stimuleren.
 • Het is belangrijk om de jeugd op te leiden door de vraag naar technisch personeel voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie.
 • We willen het aantal laaggeletterden verlagen.

Ambities

 • Wij willen dat kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. Elk kind verdient het om met voldoende taalniveau aan de basisschool te kunnen beginnen. Ruime voor-en vroegschoolse educatie is hiervoor essentieel. Voor alle leeftijden zetten we ons in om het aantal laaggeletterden binnen de gemeente te verlagen.
 • Op de basis- en middelbare school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur en sport. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap. Goed onderwijs vindt plaats in een schoon, veilig, comfortabel en groen school gebouw met groene schoolpleinen die spel stimuleren.

Vastgesteld beleid

 • Beleidsplan jeugd IJmond opgroeien in de IJmond 2018-2021
 • Kadernota onderwijsbeleid deel 2 in Beverwijk 2017-2019
 • Kadernota onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023 (raad nov/dec 2019)
 • Integraal huisvestingsplan 2020-2030 (raad dec 2019/.jan 2020)

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 5.499
Baten € -1.358
Saldo € 4.142
ga terug