Begroting 2020

Financiering

Algemeen

  • Deze paragraaf is, in combinatie met het treasurystatuut, een instrument voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.
  • Het treasurystatuut *) geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. Hierin zijn de doelstellingen van het treasurybeleid, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de delegatie en mandatering vastgelegd.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk onder programma bestuur en ondersteuning.

ga terug