Begroting 2020

Economie

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Bevorderen van een gunstig vestigingsklimaat dat de economie aanjaagt en de ondernemers ontzorgt, waarmee een gezond ondernemingsklimaat met concurrentiekracht van het Beverwijkse bedrijfsleven versterkt wordt. Dit leidt tot toekomstbestendige en duurzame economische groei, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
 • Versterken van de toeristische sector in Wijk aan Zee en Beverwijk en het promoten en zichtbaar maken van al het moois dat Beverwijk en Wijk aan Zee te bieden hebben.

Ambities

 • Het college is trots op de totale bedrijvigheid in stad en regio. Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk, en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.
 • We gaan aan de slag met het uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023.
 • We komen met een MKB-innovatiebeleid en tot die tijd zetten we de aanjaagregeling voort.

Vastgesteld beleid

 • Beleidsplan Toerisme 2015-2020
 • Detailhandelsbeleid Beverwijk 2017-2022 
 • Marktverordening Beverwijk 2019
 • Regionale Detailhandelsvisie IJmond
 • Strandbeleid Wijk aan Zee 2019-2023
 • Transformatie Kop van de Haven - Parallelweg
 • Uitvoeringsprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023
 • Visie Bedrijventerrein Beverwijk
 • Visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020
 • Aanjaagregeling Ondernemersklimaat 2020 plus subsidieverordening (raad 2e helft 2019

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 1.359
Baten € -535
Saldo € 824
ga terug