Begroting 2020

Economie

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Streefwaarde

1

Vestigingen (van bedrijven) (16)

116,1

120,8

116,0

.

118,0

2

Functiemenging (14)

48,3

48,5

48,3

.

49,0

3

Bruto gemeentelijk product (BGP)

-

-

-

-

-

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar
  2. Verhouding tussen banen en woningen, varieert tussen 0 (wonen) en 100 (werken)
  3. Geen verplichte indicator