Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

  • De gemeente streeft naar een aantrekkelijk woon, werk en leefklimaat.
  • We streven naar realisatie van gemengde, leefbare en duurzame woonwijken.
  • Het versterken en doorontwikkelen van het centrumgebied ter versterking van het stationsknooppunt en het functioneren van de stad.

Ambities

Wonen en stedelijke ontwikkeling

  • Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijk om in te wonen en de vraag naar geschikte en betaalbare woningen is groot. Daarom is er de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen, zodat er voldoende aanbod van diverse soorten woningen is.
  • We streven naar realisatie van gemengde wijken en we willen tenminste voldoen aan de woningbouwopgave die er ligt, waarbij een belangrijk punt is om doorstroom bevorderende woningen te creëren of doorstroom bevorderende maatregelen te nemen. Daar hoort ook bij levensbestendig bouwen dan wel het levensbestendig aanpassen van bestaande woningen.
  • Ook moet er extra impuls komen voor starters op de woningmarkt.
  • We zetten de blijversregeling voort en gaan deze regeling in het licht van de huidige ontwikkelingen evalueren waarbij uitbreiding van de regeling niet wordt uitgesloten.

Vastgesteld beleid

  • Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2015-2020
  • Regionaal ActieProgramma Zuid Kennemerland IJmond

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 8.111
Baten € -6.682
Saldo € 1.430
ga terug