Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

lasten

Taakvelden (producten)

8.1 Ruimtelijke ordening

1.537,4

936,4

1.086,6

761,5

761,4

761,3

8.2 Grondexploitatie

2.806,2

4.277,9

5.346,2

4.516,5

3.344,3

1.284,1

8.3 Wonen en bouwen

1.539,5

1.810,5

1.678,7

1.674,7

1.661,0

1.652,7

Totaal Lasten

5.883,1

7.024,8

8.111,5

6.952,7

5.766,8

3.698,1

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

Taakvelden (producten)

8.1 Ruimtelijke ordening

87,6

-

-

-

-

-

8.2 Grondexploitatie

3.139,5

5.406,4

6.170,4

4.950,3

3.855,3

1.466,2

8.3 Wonen en bouwen

1.504,9

304,0

511,1

511,1

511,1

511,1

Totaal Baten

4.731,9

5.710,5

6.681,5

5.461,4

4.366,4

1.977,2

Saldo

1.151,2-

1.314,3-

1.429,9-

1.491,3-

1.400,4-

1.720,9-

0.10 Toevoeging aan reserve

377,9

1.364,1

804,6

388,3

465,5

127,5

0.10 Onttrekking aan reserve

125,0

449,9

-

-

-

-

Saldo na bestemming

1.404,1-

2.228,6-

2.234,5-

1.879,6-

1.865,9-

1.848,4-

ga terug