Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Reserves

Toevoeging aan de reserve € 805 dzd. (2020)
Grondexploitaties (8.2)

  • De toevoeging aan de reserve grondexploitaties betreffen de verwachte tussentijdse winstnemingen van de grondexploitaties.

Onttrekking aan de reserve € 0

ga terug