Begroting 2020

Verbonden partijen

Inleiding

  • De raad van gemeente Beverwijk besteedt de uitvoering van diverse taken uit in de vorm van verbonden partijen. Dit betekent dat de raad er zowel financieel als bestuurlijk zeggenschap over blijft houden.
  • Het college zorgt voor aansturing, controle en financiële consequenties voor de eigen organisatie. Het college voorziet de raad van voldoende informatie over realisatie van taken en eventuele risico's.
  • De taken en bevoegdheden van de verbonden partijen zijn vastgelegd in statuten, samenwerkingscontracten, uitvoeringsovereenkomsten of regelingen.
  • De nota verbonden partijen en de begroting en jaarstukken van de verbonden partijen zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.
ga terug