Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

  • Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Het geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.
  • Het beleid is vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen *).
    Hierin is aangegeven dat het college een ratio nastreeft die overeenkomt met waarderingscijfer C in de onderstaande tabel.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk onder programma bestuur en ondersteuning.

ga terug