Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Bepaling benodigd weerstandsvermogen

De risico-inventarisatie leidt tot het volgende benodigde weerstandsvermogen

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

bedrag
(x €1.000)

Algemene uitkering

0

Open einderegelingen

1.100

Planschade

325

Exploitatierisico's

4.092

Netto risico's grex : 50% van bruto risico's grex- bestemmingsreserve

819

Totaal benodigde weerstandscapaciteit:

6.336

De ratio weerstandsvermogen bedraagt

Ratio weerstandsvermogen

bedrag
(x €1.000)

Beschikbare weerstandscapaciteit

18.130

Benodigde weerstandscapaciteit

6.336

Ratio weerstandsvermogen

2,86

ga terug