Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Risico Matrix

  • In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen is aangegeven dat de risico's gevisualiseerd worden in een risicomatrix. In deze matrix zijn de risico's verdeeld naar de kans dat ze zich voordoen en welke impact de risico's hebben.

ga terug