Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Conclusie ratio weerstandsvermogen

  • In onderstaand schema is het verloop van de ratio weergegeven

P&C product

Weerstandsratio*

Programmabegroting 2020

2,86

Jaarrekening 2018

3,23

Programmabegroting 2019

2,27

Jaarrekening 2017

3,12

Programmabegroting 2018

2,82

Jaarrekening 2016

2,72

Programmabegroting 2017

2,44

Jaarrekening 2015

2,41

Programmabegroting 2016

1,75

jaarrekening 2014

1,69

  • De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met de categorie "uitstekend". De weerstandsratio is lager ten opzichte van de jaarrekening 2018. Dit komt enerzijds door een hoger berekend risico voor de open einde regelingen en anderzijds door een lager beschikbaar weerstandscapaciteit.
  • De conclusie is dat de financiële positie van de gemeente Beverwijk op basis van de financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen kan worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed.
ga terug