Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Verbonden partijen

Broekpolder

  • Het project wordt met de Herman Heijermanslaan in 2019 afgerond.
  • Daarna wordt de GEM opgeheven en het project financieel afgesloten.

Zie verder paragraaf verbonden partijen