Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Streefwaarde

1

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38)

624

615

620

635

zie toelichting

2

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39)

719

711

716

733

zie toelichting

3

Gemiddelde WOZ waarde (35)

183

194

197

n.n.b.

n.v.t.

4

Nieuw gebouwde woningen (36)

n.n.b.

n.n.b.

3,8

.

.

5

Demografische druk (37)

66,0

66,7

-

.

.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. € ; streefwaarde is max. op landelijk gemiddelde (2019: €699)
  2. € ; streefwaarde is maximaal op landelijk gemiddelde (2019:€739)
  3. € x1.000; gemiddelde waarde van woningen
  4. Aantal per 1.000 woningen
  5. Aantal (totaal) van personen tot 20 jaar plus 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 t/m 65 jaar