Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Wat wil de raad bereiken?

  • Binnenduin; realiseren van een “groene” woonwijk met circa 230 woningen in het middel/duurdere segment met een dichtheid van ca. 12 woningen per hectare (ruime kavels).
  • Plantage; een herstructurering van de Plantage, die voorziet in nieuwe woningen naar de wensen en eisen van deze tijd binnen de bestaande stedenbouwkundige structuren.
  • Afronding oud-convenant locaties; Ann Burtonlaan, Kingsford Smithstraat, Grote Houtweg.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Binnenduin

  • De gemeentelijke gronden in deelgebied Midden worden eind 2019 verkocht aan een projectontwikkelaar. In 2020 zal de bouw van de circa 54 woningen starten en in 2022 worden voltooid.
  • Vanaf 2020 wordt de openbare ruimte (woonrijp maken) gefaseerd aangelegd. Het woonrijp maken zal eind 2023 worden afgerond met de definitieve aanleg van de Annie Palmenlaan en Kennemerlandrecht.
  • Deelgebied Zuid bestaat uit vrije kavels met vrijstaande woningen of 2-onder-1-kap woningen. In totaal kunnen ca. 40 woningen worden gebouwd. In de periode 2020-2023 zal particuliere woningbouw plaatsvinden.

Plantage

  • Het project Plantage wordt gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting is de nieuwbouw medio 2020 gereed.
  • De openbare ruimte wordt aangepast als gevolg van de nieuwbouw.

Oud-convenant ontwikkellocaties

  • Verkoop-/realiseringsovereenkomsten sluiten voor het bouwen van woningen.
ga terug