Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Reserves

Toevoeging aan de reserve €525 dzd
Verkeer en vervoer (2.1)

  • in 2019 en 2020 wordt €525 dzd in de bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 gestort op grond van raadsbesluit INT-14-11027.

Onttrekking aan de reserve €730 dzd
Parkeren (2.2)

  • Jaarlijks wordt het nadelig saldo onttrokken aan de egalisatiereserve parkeren. Dit omdat de inkomsten en uitgaven m.b.t. parkeren aan elkaar zijn gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.
ga terug