Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

lasten

Taakvelden (producten)

2.1 Verkeer en vervoer

6.897,8

7.050,0

7.211,6

7.149,8

7.116,6

7.037,6

2.2 Parkeren

830,0

1.030,4

1.020,4

1.015,0

1.009,7

1.003,7

2.4 Econ. Havens en waterwegen

590,9

552,3

499,7

645,2

483,1

479,0

2.5 Openbaar vervoer

-

Totaal Lasten

8.318,7

8.632,6

8.731,7

8.810,1

8.609,4

8.520,4

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

Taakvelden (producten)

2.1 Verkeer en vervoer

732,4

357,3

321,1

321,1

321,1

321,1

2.2 Parkeren

120,6

192,2

192,2

192,2

192,2

192,2

2.4 Econ. Havens en waterwegen

672,4

528,3

535,7

535,7

535,7

535,7

2.5 Openbaar vervoer

-

Totaal Baten

1.525,4

1.077,7

1.049,0

1.049,0

1.049,0

1.049,0

Saldo

6.793,3-

7.554,9-

7.682,7-

7.761,1-

7.560,4-

7.471,4-

0.10 Toevoeging aan reserve

725,4

525,0

525,0

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

793,9

949,6

730,0

723,5

720,0

714,8

Saldo na bestemming

6.724,8-

7.130,2-

7.477,7-

7.037,6-

6.840,4-

6.756,6-

ga terug