Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verbonden partijen

Centraal Nautisch beheer (CNB)

  • De havengemeenten van het Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad) werken samen aan een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied.
  • Visie is bevordering van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in Beverwijk en het Noordzeekanaalgebied.

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

  • Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.