Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Risico's

Verleggen hoogspanningskabels

  • Gemeente Beverwijk heeft een verschil van inzicht met een netbeheerder over de kostenverdeling voor het verleggen van hoogspanningskabels. De vordering van de netbeheerder op de gemeente bedraagt ca. €140 dzd en die van de gemeente op de netbeheerder bedraagt ca. €57 dzd. De totale omvang van het geschil bedraagt ca. €197 dzd. Er zijn nog geen gerechtelijke stappen ondernomen; beide partijen hebben na overleg aangegeven het verschil van inzicht minnelijk te willen oplossen. Dit is schriftelijk vastgelegd en in een brief ter bevestiging naar de netbeheerder gezonden. Deze heeft deze brief nog niet bevestigd. Het eventuele risicobedrag maakt deel uit van de totale exploitatierisico’s.

Fiscaliteit straatparkeren

  • Al enige jaren is er een juridisch dispuut over de vraag of gemeenten btw moeten afdragen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg en de Hoge Raad moet hierover nog uitspraak doen. Indien de Hoge Raad oordeelt dat de overheid als ondernemer wordt aangemerkt betekent dit dat er over de opbrengst van het straatparkeren btw moet worden afgedragen. Verder bestaat de kans dat er ook VpB moet worden afgedragen over deze activiteit als de overheidstakenvrijstelling niet langer van toepassing is. In de begroting van 2020 is €1.093 dzd aan inkomsten opgenomen voor straatparkeren en hiervan zou €190 dzd als btw moeten worden afgedragen. Het is aan de Hoge Raad en/of de regering om te bepalen vanaf wanneer het effect zal optreden. De btw betreft Europese btw-regelgeving en een oordeel van de Hoge Raad inzake straatparkeren en btw kan ook fiscale gevolgen hebben voor andere lidstaten en de verschuldigdheid van VpB. Hier op gelet, kan het nog jaren duren voor er een uitspraak komt. Gezien de verwachting dat het nog jaren gaat duren voordat er meer duidelijkheid is, wordt het risico op €0 geschat.