Begroting 2020

Economie

Toelichting per taakveld

Economische ontwikkeling (3.1)

  • In 2020 is €240 dzd budget begroot voor de aanjaagregeling.
  • In 2020 is €30 dzd extra begroot voor promotieactiviteiten voor Sail 2020.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)     

  • Vanaf 2020 is personele capaciteit begroot voor de werkzaamheden voor een MKB Innovatiefonds.

Economische promotie (3.4)

  • In 2019 en 2020 is €20 dzd begroot voor toeristisch beleid conform het beleidsplan toerisme 2015-2020 (INT-15-19084).
ga terug