Begroting 2020

Economie

Risico's

  • Met ingang van 2016 wordt vermakelijkhedenretributie opgelegd per reguliere bezoeker. Tegen deze opgelegde aanslagen is bezwaar gemaakt, dit bezwaar is door de rechter afgewezen. Er is echter hoger beroep ingesteld waarvan de uitkomst nog niet bekend is (september 2019). Het risico maakt onderdeel uit van de exploitatierisico’s.