Begroting 2020

Economie

Economische promotie

Wat wil de raad bereiken?

  • Versterken van de toeristische sector in Wijk aan Zee en Beverwijk; aansluitend op de benoemde kernkwaliteiten ‘zee, strand en duinen’, ‘cultuurhistorie’ en ‘verbindende routes (wandelen en fietsen)’. Dit moet leiden tot meer, vaker terugkomende en langer verblijvende (toeristische) bezoekers, als ook tot een impuls op het gebied van gastvrijheidsbeleving, diversiteit en kwaliteit van lokale toeristische producten en intensievere samenwerking binnen de sector. Het voorgaande resulteert in meer toeristisch-economische omzet, een stijging van de lokale werkgelegenheid en het behouden en/of (door)ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau.
  • Gemeente Beverwijk faciliteert initiatieven om talrijke evenementen voor iedereen te organiseren.
  • Brede regionale (stads)promotiecampagne voor Beverwijk en Wijk aan Zee waarin beiden als aantrekkelijke woon-, werk-, winkel- en recreatiebestemming worden neergezet. Het college laat met trots het moois zien dat gemeente Beverwijk al te bieden heeft en blijft werken aan ‘Beverwijk een beetje mooier maken’ met als doel het aantrekken van meer bewoners, bedrijven en bezoekers.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Opstellen van nieuw beleidsplan toerisme 2020-2025 met bijbehorend uitvoeringsprogramma.
  • Uitwerken van het DNA onderdeel toerisme voor Beverwijk en Wijk aan Zee.
  • We maken onze culturele agenda beter zichtbaar, onder meer bij de stadstoegang.
  • Organiseren van diverse Beverwijkse PreSail-activiteiten in de Beverwijkse haven rondom het Sail evenement in 2020.
  • De toeristische aantrekkelijkheid van Beverwijk en Wijk aan Zee zichtbaar maken en evenementen promoten door het opstellen van een meerjarige promotiecampagne.
ga terug