Begroting 2020

Economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat wil de raad bereiken?

  • Wij willen met een gunstig vestigingsklimaat de economie aanjagen en ondernemers ontzorgen. In Beverwijk is ruimte voor nieuwe (duurzame) bedrijven. Werkgelegenheid is belangrijk en wij maken proactief gebruik van de kansen die Beverwijk biedt, mede door de gunstige ligging ten opzichte van de regio.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • We stellen een startnotitie op voor een Beverwijks MKB innovatiefonds, inclusief aanpak en toekomst van de aanjaagregeling ondernemersklimaat. Het doel van dit fonds is het ondersteunen en stimuleren van innovatieve projecten, waarmee tevens de duurzaamheidsontwikkeling wordt gestimuleerd. Hiervoor komen alle bedrijven in aanmerking; bestaande bedrijven, startups, grow-ups, broedplaatsen en andere samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en bedrijven. Vervolgens werken we deze plannen uit voor beleid en implementatie.
  • We stellen een startnotitie op voor implementatie van een ondernemersloket zodat de ondernemers makkelijker aanvragen/ vergunningen etc. kunnen indienen.
ga terug