Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Vastgoed sportfaciliteiten

Vastgoed sportfaciliteiten (5.2)

Actueel beleidskader.

  • In het vastgestelde meerjaren grootonderhoud en investeringsplan sportaccommodaties (MGOIP) 2019-2022*) zijn vervanging en onderhoud voor gemeentelijke binnensport- en buitensportaccommodaties vastgelegd.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

  • Jaarlijks wordt de inventaris in de diverse binnensportaccommodaties gekeurd en vastgelegd in een inspectierapport.
  • De sportvelden voetbal en hockey alsmede de atletiekbaan worden periodiek gekeurd.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

  • Met het MGOIP zijn de onderhoudsbudgetten en de investeringen vastgesteld. De geraamde bedragen voor de buitensport zijn gebaseerd op het rapport van een extern bureau. Het college heeft voor de binnensportaccommodaties door een inspectie en op basis van een raming de kosten vastgesteld.
ga terug