Begroting 2020

Onderwijs

Openbaar basisonderwijs

Wat wil de raad bereiken?

  • De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het zorgdragen van goede algemeen toegankelijk voorzieningen voor openbaar (primair) onderwijs.
  • Tevens heeft de gemeente een zorgplicht voor het kunnen bieden van voldoende onderwijsvoorzieningen aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • De schoolbesturen geven uitvoering aan deze taak.
ga terug