Begroting 2020

Onderwijs

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Streefwaarde

1

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (19)

2,1

1,7

1,8

1,7

1,6

2

absoluut verzuim (17)

1,18

1,72

1,10

1,10

1,0

3

Relatief verzuim (18)

26,28

29,64

26,0

26,0

25,6

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Percentage leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
  2. Aantal per 1.00 leerlingen, leer- of kwalificatieplichtige jongere niet ingeschreven
  3. Aantal per 1.00 leerlingen, leer- of kwalificatieplichtige jongere veelvuldig verzuimen