Begroting 2020

Onderwijs

Toelichting per taakveld

Onderwijshuisvesting (4.2)

  • Het begrote saldo kent een dalend patroon als gevolg van vooral aflopende kapitaallasten. Doordat er wordt afgeschreven op activa dalen de rentelasten.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)

  • Minimale afwijkingen
ga terug