Begroting 2020

Onderwijs

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

lasten

Taakvelden (producten)

4.1 Openbaar basisonderwijs

80,8

-

-

-

-

-

4.2 Onderwijs huisvesting

3.311,2

3.254,4

3.132,3

3.056,8

3.008,5

2.955,8

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.683,9

2.573,1

2.367,1

2.367,8

2.368,4

2.369,1

Totaal Lasten

5.076,0

5.827,6

5.499,4

5.424,6

5.376,9

5.324,9

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

Taakvelden (producten)

4.1 Openbaar basisonderwijs

-

-

-

-

-

-

4.2 Onderwijs huisvesting

34,1

-

-

-

-

-

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

531,0

1.428,9

1.357,9

1.357,9

1.357,9

1.357,9

Totaal Baten

565,1

1.428,9

1.357,9

1.357,9

1.357,9

1.357,9

Saldo

4.510,8-

4.398,7-

4.141,5-

4.066,7-

4.019,0-

3.967,0-

0.10 Toevoeging aan reserve

-

-

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

-

-

-

-

-

-

Saldo na bestemming

4.510,8-

4.398,7-

4.141,5-

4.066,7-

4.019,0-

3.967,0-

ga terug