Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Streefwaarde

1

Doden

0

0

-

-

n.v.t.

2

Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met motorvoertuig

27

26

-

-

n.v.t.

3

Ziekenhuisopname t.g.v. ongeval met fietser

9

19

-

-

n.v.t.

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Geen verplichte indicator
  2. Geen verplichte indicator
  3. Geen verplichte indicator