Begroting 2020

Sociaal domein

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Streefwaarde

1

Jongeren met delict voor de rechter (22)

n.n.b.

n.n.b.

-

.

.

2

Banen (21)

667,3

668,8

689,0

690,0

861,6

3

Netto arbeidsparticipatie (24)

68,1

69,5

69,0

70,4

80,0

4

Personen met een bijstandsuitkering (27)

37,1

34,3

37,5

34,1

34,0

5

Lopende re-integratievoorzieningen (28)

7,5

6,3

16,0

10,0

22,0

6

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (32)

55

56

62

62

62

7

Kinderen in uitkeringsgezin (23)

9,1

n.n.b.

8,5

8,0

7,5

8

jeugdwerkloosheid

-

-

-

-

-

9

Jongeren met jeugdhulp (29)

7,9

10,0

9,0

10,0

10,0

10

Jongeren met jeugdreclassering (31)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

11

Jongeren met jeugdbescherming (30)

0,9

1,0

0,8

1,0

1

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

 1. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
 2. Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar).
  De streefwaarde is gebaseerd op onbenutte potentie binnen onze arbeidsmarktregio, er is ruimte voor verbetering
 3. Percentage van werkzame beroepsbevolking t.o.v. (potentiële) beroepsbevolking
 4. Aantal personen met een uitkering o.b.v. WWB (t/m 2014) en Participatiewet
 5. Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners (15 t/m 65 jaar)
 6. Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep
  Verwachte stijging in verband met de aanzuigende werking abonnementstarief
 7. Aantal kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering, actualisatie in september.
 8. Geen verplichte indicator
 9. Percentage jongeren tot 18 jaar t.o.v. alle jongeren
 10. Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) t.o.v. van alle jongeren
 11. Percentage jongeren tot 18 jaar met een dwingend opgelegde maatregel (rechter)