Begroting 2020

Veiligheid

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Streefwaarde

1

Winkeldiefstallen (8)

1,9

2,1

1,9

1,9

< 1,9

2

Diefstallen uit woning (10)

1,9

2,1

2,2

2,1

< 2,2

3

Geweldsmisdrijven (9)

5,1

5,1

5,1

5,1

< 5,1

4

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (11)

6,4

5,8

5,2

5,5

< 5,2

5

Verwijzingen Halt (6)

150

130

150

150

150,0

6

Harde kern jongeren (12-24 jaar)

-

-

-

-

-

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
  2. Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners
  3. Aantal Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
  4. Aantal vernieling en misdrijven tegen openbare orde per 1.000 inwoners
  5. Aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar
  6. Geen verplichte indicator