Begroting 2020

Veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Wat wil de raad bereiken?

  • Beverwijk is voorbereid als zich een ramp of crisis voor doet en weet adequaat te handelen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Op het afgesproken niveau brengen van de bijdrage van Beverwijk aan de regionale crisisorganisatie
  • Periodiek opleiden en oefenen van de lokale bevolkingszorg-organisatie
  • Bijdrage leveren aan de beheergroep rampenbestrijdingsplan (RBP) Tata Steel
  • Bijdrage leveren aan incidentsbestrijdingsplan (IBP) Noordzeekanaalgebied
ga terug