Begroting 2020

Bestuur en ondersteuning

Burgerzaken

Wat wil de raad bereiken?

  • Betrouwbare basisregistraties en het leveren van diensten en producten zoals identiteit- en reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, akten, afschriften/uittreksels en naturalisatie.
  • Organiseren van verkiezingen en referenda.
  • Optimaliseren en toekomstbestendig maken van de dienstverlening vanuit onder andere de gastvrijheidsformule "Beverwijk Gastvrij" wat leidt tot een grotere klanttevredenheid van inwoners en ondernemers.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Het uitbreiden van het online aanvragen van dienstverleningsproducten
  • Het bevorderen van bereikbaarheid en toegankelijkheid met een hoge mate van gastvrijheid.
  • Het uitvoeren van adrescontroles met een integrale aanpak ter bestrijding van fraude en waarborgen van veiligheid
  • Het werven van stembureauleden waardoor er een gezonde en evenwichtig mix van generaties ontstaat
  • Het actualiseren van dienstverleningsnormen aan de hand van een organisatiebrede communicatievisie
ga terug