Begroting 2020

Reserves en voorzieningen

Voorzieningen

Bedragen x €1.000

Saldo 31-12-2018

Prognose 31-12-2019

Prognose 31-12-2020

Prognose 31-12-2021

Prognose 31-12-2022

Prognose 31-12-2023

Wachtgeld voormalig personeel

103

11

0

0

0

0

Wachtgeld wethouders

347

178

37

0

0

0

Pensioenen wethouders

3.546

3.486

3.426

3.366

3.306

3.246

Voorziening financiele risico's

1.000

185

185

185

185

185

Afkoopsommen begraafplaats

389

389

388

388

388

388

Toekomstige verv.investeringen riolering

4.547

3.971

3.377

2.793

2.220

1.460

Voorziening grex Plantage

229

229

0

0

0

Totaal voorzieningen

9.932

8.449

7.642

6.732

6.099

5.279