Begroting 2020

Veiligheid

Reserves

Onttrekking aan de reserve € 393 dzd

Parkeerhandhaving; openbare orde en veiligheid (1.2)

  • Betreft de onttrekking aan de egalisatiereserve parkeren ter dekking van de kosten parkeerhandhaving inclusief overhead. Dit omdat de inkomsten en uitgaven m.b.t. parkeren aan elkaar zijn gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.
ga terug