Begroting 2020

Veiligheid

Toelichting per taakveld

Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

  • In 2021 zijn incidentele lasten begroot voor de bluswatervoorziening zoals besloten bij de voorjaarsnota 2019.

Openbare orde en veiligheid (1.2)

  • Minimale afwijkingen
ga terug