Begroting 2020

Bestuur en ondersteuning

Reserves

Toevoeging aan de reserve €1,2 mln


Parkeerbelasting (0.63)

  • jaarlijks wordt het voordelig resultaat van de parkeerinkomsten in de egalisatiereserve parkeren gestort. De inkomsten en uitgaven voor parkeren zijn aan elkaar gekoppeld met de egalisatiereserve parkeren als vereveningsfonds.

Onttrekking aan de reserve €560 dzd


Beheer overige gebouwen en gronden (0.3) en overhead (0.4)

  • onttrekking aan de bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis ter dekking van de kapitaallasten stadhuis. Het bedrag wordt ieder jaar lager omdat de kapitaallasten afnemen.
ga terug