Begroting 2020

Bestuur en ondersteuning

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

lasten

Taakvelden (producten)

0.1 Bestuur

2.090,4

1.869,3

1.865,9

1.865,7

1.880,5

1.861,0

0.2 Burgerzaken

1.265,5

1.015,9

990,4

1.052,0

1.086,3

1.086,3

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2.293,1

1.882,5

2.135,7

2.111,6

2.085,7

2.061,7

0.5 Treasury

15,9

15,9

15,9

15,9

15,9

15,9

0.61 OZB woningen

172,6

252,2

260,2

260,2

260,2

260,2

0.62 OZB niet-woningen

168,6

245,8

253,6

253,6

253,6

253,6

0.63 Parkeerbelasting

6,6

3,3

2,2

2,2

2,2

2,2

0.64 Belastingen overig

179,3

56,1

38,6

38,6

38,6

38,6

0.8 Overige baten en lasten

438,8

330,7

114,3

2.021,4

3.370,9

4.689,8

Totaal Lasten

6.630,7

5.671,7

5.676,7

7.621,0

8.993,8

10.269,2

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

Taakvelden (producten)

0.1 Bestuur

2,6

-

-

-

-

-

0.2 Burgerzaken

801,9

574,8

516,8

534,8

528,8

528,8

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.900,3

1.705,0

1.727,3

1.727,3

1.727,3

1.727,3

0.4 Overhead

63,9

21,5

41,6

41,6

41,6

41,6

0.63 Parkeerbelasting

1.121,9

1.130,0

1.178,0

1.221,0

1.258,0

1.292,0

0.8 Overige baten en lasten

558,6

502,6

352,0

552,1

752,1

964,0

Totaal Baten

4.449,2

3.933,9

3.815,6

4.076,7

4.307,8

4.553,6

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Rekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

lasten

0.4 Overhead

11.235,3

11.955,2

11.312,2

11.231,9

11.213,9

10.906,5

0.8 Onvoorzien

-

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

-

-

-

-

-

-

Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb

11.235,3

12.005,2

11.362,2

11.281,9

11.263,9

10.956,5

baten

0.5 Dividend

354,6

344,0

310,2

310,2

310,2

310,2

0.5 Saldo van de financieringsfunctie

1.081,9

1.223,8

1.325,5

1.256,9

1.074,8

909,9

0.61 OZB woningen

4.354,5

4.460,7

4.683,2

4.683,2

4.683,2

4.683,2

0.62 OZB niet-woningen

4.321,1

4.347,0

4.465,4

4.225,4

4.225,4

4.225,4

0.64 Belastingen overig

2.955,7

2.191,1

2.201,1

2.201,1

518,0

518,0

0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds

62.049,2

65.291,5

67.802,4

69.887,3

70.645,2

72.548,6

Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen)

75.117,0

77.858,1

80.787,8

82.564,1

81.456,9

83.195,3

Totaal Lasten

17.866,0

17.676,9

17.038,8

18.902,9

20.257,7

21.225,6

Totaal Baten

79.566,2

81.792,0

84.603,4

86.640,8

85.764,6

87.748,8

Saldo

61.700,2

64.115,1

67.564,6

67.737,9

65.507,0

66.523,2

Toevoeging aan reserve

1.180,7

1.251,7

1.175,8

1.218,8

1.255,8

1.289,8

Onttrekking aan reserve

1.577,3

1.491,6

559,9

521,5

472,6

120,7

Saldo na bestemming

62.096,8

64.355,0

66.948,6

67.040,7

64.723,7

65.354,1

ga terug