Begroting 2020

Lokale heffingen

Opbrengsten lokale heffingen

  • Gemeentelijke belastingen zijn, naast de doeluitkeringen van het Rijk en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten. Deze belastingen zijn onder te verdelen in 2 typen:
    • De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van gemeente Beverwijk. De raad bepaalt waaraan dat geld besteed wordt.
    • Heffingen (rechten, tarieven of leges). De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan het totaal van de kosten.
  • In onderstaand overzicht treft u een specificatie van de geraamde opbrengsten uit belastingen en heffingen voor 2020.

Bedragen x € 1.000

begroting 2019 (incl VJN)

begroting 2020

OZB woningen

4.460,7

4.683,2

OZB niet-woningen eigenaar

2.521,4

2.585,4

OZB niet-woningen gebruiker

1.825,7

1.880,0

Roerende zaakbelastingen

6,0

6,1

Hondenbelasting

186,2

186,2

Toeristenbelasting

156,7

156,7

Precariobelasting

1.841,2

1.849,5

Parkeergelden

1.045,0

1.093,0

Naheffingen parkeerbelasting

85,0

85,0

Parkeervergunningen

112,6

112,6

Totaal baten belastingen

12.240,4

12.637,6

Rioolheffing

4.141,7

4.141,7

Afvalstoffenheffing

4.709,2

4.838,3

Marktgelden

73,0

74,0

Grafrechten onderhoud

249,7

253,2

Grafrechten nota algemeen

279,1

283,0

Zeehavengeld

380,3

385,7

Binnenhavengeld

147,9

150,0

Vermakelijkhedenretibutie

107,9

109,4

Bouwleges

304,0

511,1

Overige leges/rechten

620,5

563,2

Totaal baten heffingen

11.013,4

11.309,6

Totaal opbrengsten

23.253,8

23.947,2

Opbrengst algemene belastingen

€ 12.638

100,0 %

Opbrengst heffingen

€ 11.310

100,0 %

ga terug