Begroting 2020

Veiligheid

Verbonden partijen

VRK zorgt voor

  • regionale crisisorganisatie (met lokale inbreng) en rampenbestrijdingsplan regio
  • basisbrandweerzorg, bluswatervoorzieningen en brandweerkazernes
  • GGD taken (gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd)

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

  • Gemeenschappelijke regeling
  • Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.