Begroting 2020

Veiligheid

Risico's

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Kadernota Integrale Veiligheid en Handhaving

  • In oktober 2019 is de nieuwe kadernota vastgesteld. Afhankelijk van de ambities van de raad kan de financiële paragraaf worden ingevuld.