Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Reserves

Toevoeging aan de reserve €0

Onttrekking aan de reserve €137 dzd
Sportaccommodaties (5.2)

  • voor de toename van de lasten wordt in 2020 een beroep gedaan op de bestemmingsreserve MGOIP sport.
ga terug