Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

lasten

Taakvelden (producten)

5.1 Sportbeleid en activering

879,3

961,2

971,2

971,2

971,2

971,2

5.2 Sportaccommodaties

2.200,1

1.516,3

2.023,4

2.108,6

2.054,8

2.039,1

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

1.301,0

1.465,3

1.399,7

1.422,4

1.399,7

1.422,4

5.4 Musea

48,3

48,5

49,1

49,1

49,1

49,1

5.5 Cultureel erfgoed

90,3

136,8

123,4

123,4

123,4

123,4

5.6 Media

956,4

965,4

979,7

979,7

979,7

979,7

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.542,0

4.182,4

4.102,6

4.088,2

4.073,3

4.067,2

Totaal Lasten

10.017,3

9.275,8

9.649,2

9.742,6

9.651,2

9.652,2

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

Taakvelden (producten)

5.1 Sportbeleid en activering

30,9

23,9

24,2

24,2

24,2

24,2

5.2 Sportaccommodaties

174,8

185,1

187,7

187,7

187,7

187,7

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-

-

-

-

-

-

5.4 Musea

-

-

-

-

-

-

5.5 Cultureel erfgoed

-

-

-

-

-

-

5.6 Media

-

-

-

-

-

-

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

108,1

65,8

65,9

65,9

65,9

65,9

Totaal Baten

313,8

274,7

277,7

277,7

277,7

277,7

Saldo

9.703,6-

9.001,1-

9.371,5-

9.464,9-

9.373,5-

9.374,4-

0.10 Toevoeging aan reserve

93,1

78,7

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

352,2

-

136,5

44,8

20,7

2,9

Saldo na bestemming

9.444,5-

9.079,7-

9.235,0-

9.420,1-

9.352,8-

9.371,5-

ga terug