Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

lasten

Taakvelden (producten)

7.1 Volksgezondheid

1.457,1

1.615,7

1.606,3

1.607,5

1.588,3

1.588,1

7.2 Riolering

3.137,9

3.136,5

3.140,7

3.135,9

3.131,0

3.126,2

7.3 Afval

5.060,5

5.058,0

5.079,6

5.079,6

5.079,6

5.079,6

7.4 Milieubeheer

1.130,0

1.294,9

1.426,0

1.348,8

1.192,0

1.216,3

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

585,7

549,8

546,3

545,1

540,7

538,7

Totaal Lasten

11.371,3

11.654,9

11.798,9

11.716,8

11.531,6

11.548,8

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

Taakvelden (producten)

7.1 Volksgezondheid

7,5

-

-

-

-

-

7.2 Riolering

4.191,7

4.161,7

4.161,7

4.161,7

4.161,7

4.161,7

7.3 Afval

4.903,8

4.799,2

5.148,3

5.148,3

5.148,3

5.148,3

7.4 Milieubeheer

23,3

-

-

-

-

-

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

592,0

528,8

536,2

536,2

536,2

536,2

Totaal Baten

9.718,3

9.489,7

9.846,2

9.846,2

9.846,2

9.846,2

Saldo

1.653,1-

2.165,2-

1.952,6-

1.870,5-

1.685,3-

1.702,6-

0.10 Toevoeging aan reserve

53,7

-

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

72,4

354,5

-

-

-

-

Saldo na bestemming

1.634,3-

1.810,7-

1.952,6-

1.870,5-

1.685,3-

1.702,6-

ga terug