Begroting 2020

Sociaal domein

Verbonden partijen

  • IJmond Werkt! (inclusief Werkgeversservicepunt Zuid Kennemerland/ IJmond)
    • IJmond Werkt! begeleidt (niet)uitkeringsgerechtigden, met of zonder arbeidsbeperking, en statushouders richting werk bij een reguliere werkgever
    • Het is het re-integratiebureau voor Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest
    • de uitgangspuntennotitie 'Participatiewet IJmond Werkt! 2017-2021’ vormt het kader voor de dienstverlening

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

  • GR IJmond Werkt! 2019 tweede wijziging
  • Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.