Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Afval

Wat wil de raad bereiken?

  • Op een doelmatige wijze invulling geven aan de inzameling van het huishoudelijk afval met aandacht voor de aspecten service, het milieu en de kosten. Dit door het bieden van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen met zo min mogelijk overlast van onjuist aangeboden afval en inzet om de afvalscheidingsdoelstellingen en de afvalinzameling tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten mogelijk te maken.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • In het grondstoffenplan 2017-2021 zijn maatregelen opgenomen om de scheiding van het huishoudelijk afval sterk te verbeteren en daarmee kosten te reduceren en het milieurendement te verhogen.
  • De raad heeft voor wat betreft de afvalfractie Plastic, Blik en Drankenkartons (PBD) in 2019 ingestemd met de inzameling aan huis met een 3e rolcontainer. Het zijn de laagbouwhuishoudens waar het Rest- en GFT nu ook met rolcontainers wordt ingezameld. De gefaseerde invoering is gepland voor 4e kwartaal 2019 tot en met 1e kwartaal 2020. Voor de laagbouwhuishoudens die gebruik maken van ondergrondse brengvoorzieningen wordt voor de PBD-inzameling een apart plan opgesteld (uiterlijk 1e kwartaal 2020) in combinatie met verbetervoorstellen voor de inzameling van GFT aan huis.
  • Voor GFT en oud papier en karton komt een plan voor betere scheiding (2e kwartaal 2020).
  • Bij alle hoogbouwhuishoudens wordt alleen restafval ingezameld. Landelijke proeven om daar het afval effectief te scheiden lopen al geruime tijd. Een plan met maatregelen voor Beverwijk is in het 3e kwartaal 2020 voor de raad beschikbaar.
  • Een inzamelconcept (omgekeerd inzamelen) voor de laagbouwhuishoudens is in het 3e kwartaal van 2020 beschikbaar.
  • De raad wordt in het 4e kwartaal 2019 over de evaluatieresultaten van de proef afvaldumpingen geïnformeerd waarbij ook een voorstel voor de vervolgaanpak voor 2020 en verder wordt ingebracht.
ga terug