Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Begraafplaatsen en crematoria

Wat wil de raad bereiken?

  • Het op een doelmatige wijze beheren van de begraafplaats waarbij de mogelijkheid wordt geboden mensen te begraven en de grafrust te garanderen.
  • Nabestaanden kunnen een persoonlijke invulling geven aan de plechtigheid, het graf en het rouwproces.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Onderhouden en beheren van de openbaar toegankelijke begraafplaats volgens het maatregelenpakket, de beheervisie begraafplaats Duinrust, inclusief uitvoerings- en bedrijfsplan.
  • Kwaliteitsverhoging van de producten en diensten rondom de verhuur/verkoop en verzorging van het graf en de ter aarde bestelling alsmede crematiediensten, de infrastructuur en het personeel. Hierbij staan vragen van de klant (nabestaanden en uitvaartondernemer) centraal.
  • Het bedrijfsplan begraafplaats actualiseren.
ga terug