Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Sportaccommodaties

Wat wil de raad bereiken?

  • Het realiseren en in stand houden van voldoende toegeruste, goed bereikbare en betaalbare binnen- en buitensportaccommodaties.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Om goed te kunnen sporten zijn kwalitatieve en kwantitatieve sportfaciliteiten nodig. De in 2017 gepresenteerde toekomstvisie voor landgoed Adrichem wordt in plannen uitgewerkt, inclusief financiering en uitvoering. Het college informeert de raad per fase over het voorlopig en definitief ontwerp inclusief een kredietaanvraag.
  • Verder wordt uitvoering gegeven aan het onderhoud van de gymzalen en sporthallen op basis van het vastgestelde MGOIP 2019-2022.
ga terug