Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Musea

Wat wil de raad bereiken?

  • Zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed omdat het onze stad en omgeving mooi maakt waardoor er veel te beleven, te leren en te genieten valt voor bewoners en bezoekers. Erfgoed is van betekenis en heeft toegevoegde waarde voor de leefomgeving.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Het college maakt het werk van Museum Kennemerland en Historisch genootschap Midden-Kennemerland mede mogelijk met een jaarlijkse subsidie en maakt daarover afspraken met beide organisaties.
ga terug